Бил Джоунс-Канадеца (англ. William "Canada Bill" Jones, ?-1880) е известен мошеник, комарджия и картоизмамик, подвизавал се предимно по речните кораби. Роден е в Йоркшир, Великобритания, на 20 години емигрира в Канада, оттам се прехъврля в САЩ, участва в Гражданската война на САЩ, установява се в Чикаго, но продължава да се занимава с хазарт.


 • Неморално е да оставиш глупаците да държат пари.
  "It's immoral to let a sucker keep his money.


 • Пистолет 45-ти калибър бие четири аса.
  A Smith and Wesson beats four aces.


 • Не, синко – ти губиш. Защото аз съм този, който държи пистолет 45-ти калибър.
  No, son, you lose. 'Cause this is a Smith & Wesson I'm holdin' here.


 • Все още никой не си е тръгнал изгърбен от (тежестта на – бел.цит.) спечелите от мене пари. — по времето на това изказване в обръщение са се движели много повече монети, отколкото банкноти
  Nobody ever went bowlegged carrying away the money they won from me.


 • Знам, че е нечестна, но е единствената игра в града.
  I know it's crooked, but it's the only game in town.