Алфред Едуард Хаусман

(пренасочване от А. Е. Хаусман)


Алфред Едуард Хаусман (англ.Alfred Edward Housman, 1859-1936) или както е по-известен А. Е. Хаусман е английски учен и поет, професор по латински и преводач.


 • Когато природата не е доволна от това, че е лишила някого от способността да мисли, го е надарила със способността да пише.
 • Повечето хора са доста глупави, а повечето от тези, които не са, са без съмнение доста суетни.
  Most men are rather stupid, and most of those who are not stupid are, consequently, rather vain.
 • Вече не мога да определя поезията, така както териерът не може да опише плъха, но и двамата разпознаваме обекта чрез симптомите, коиито поражда у нас
 • Лесно е да бъде изградена къщата на заблудите, но в нея винаги има течение и е готова всеки момент да се срути.
  The house of delusions is cheap to build, but draughty to live in, and ready at any instant to fall.
 • Моето сърце е изпълнено със съчувствие към хората, които не идват да ме видят, особено американците, за които това изглежда е голямо усилие.
  My heart always warms to people who do not come to see me, especially Americans, to whom it seems to be more of an effort.
 • Триминутно мислене е достатъчно да се открие това, но мисленето е досадно и три минути са много дълго време.
  Three minutes' thought would suffice to find this out; but thought is irksome and three minutes is a long time.
 • Дори когато поезията има смисъл - както обикновено е - може да се окаже нежелатено той да бъде схванат - идеалното разбиране понякога почти потушава удоволствието.
  Even when poetry has a meaning, as it usually has, it may be inadvisable to draw it out ... and perfect understanding will sometimes almost extinguish pleasure.