Асен Кисимов

български актьор

Асен Ангелов Кисимов (19362005) е български кино и театрален актьор и певец.

  • Разказвам на учениците неща, които не им се преподават в училище…
Уикипедия
Уикипедия разполага със статия за Асен Кисимов