Артър Уинг Пинеро (англ. Arthur Wing Pinero, 1855–1934) е английски актьор, а в последствие драматург и режисьор – един от водещите драматурзи на късната Викторианска и на Едвардианската епоха в Англия, автор на множество социални и комедийни мелодрами.


  • Бъдещето е пак същото минало, което влиза през другата врата.
    The future is only the past again, entered through another gate.


  • Има два вида обич – любовта към жената, която уважавате, и любовта към жената, която обичате.
    There are two sorts of affection - the love of a woman you respect, and the love for the woman you love.