• Мене не ме тревожат хората, които са в затвора. Тревожат ме хората, които не са в затвора.