Артур Рубинщайн (Arthur Rubinstein, 1887 - 1982) е полско-американски пианист, смятан за един от най-големите виртуози на 20 век.

  • Мога да изсвиря 40-минутната ефектна Соната от Лист и да не се уморя. Докато и най-краткият етюд от Шопен ме води до напрегнато усилие.
  • Разсеяността е последствие на твърде силно мислене или на пълната му липса, следователно имат право да са разсеяни само гениите и кретените.