• Да склонява към грях е свещен дълг на дявола.
    Склонять ко греху - священная обязанность дьявола.


  • Идеите понякога се експортират, но доста по-често се депортират.
    Идеи иногда экспортируются, но куда чаще депортируются.


  • Тя прекрасно помнеше, с кого се е забравяла.
    Она прекрасно помнила, с кем забылась.