• Господа, давам ви Горна Канада, понеже аз самият не я искам.
    Gentlemen, I give you Upper Canada, because I don't want it myself.