• Пътят към успеха е масивното и целеустремено действие.