Антъни Куин (Anthony Quinn, 1915 - 2001) е американски актьор от мексикански произход.


  • Ако искаме да създадем нов свят, материалът за него е налице. Предишният също е създаден от хаоса.


  • Нямам нищо против груповия секс, стига групата да се състои от двама души.