• Човек се отличава от животното по това, че определено е наясно с изгодата от това двама да нападнат един.