Антоний Лесневски

  • Цял живот се стремим да залагаме малко и да печелим много, а след това казваме, че животът е измамил нас.