Антоний Кемпински

  • При младите самоубийството е зов за помощ, а при старите — само молба за смърт.
  • В медицината основно лекарство се явява самият лекар.