• Животът е игра, чийто правила непрекъснато се променят.