• Правилата на играта трябва да се знаят, но по-добре е ти да ги определяш.
  • Нищо не уморява така, както чуждата почивка.
  • Обикновено давещият се мъти водата.