Анахарсис

скитски философ

Анахарсис (на гръцки: Ἀνάχαρσις) е скитски философ.

  • Безопасни са корабите, изтеглени на сушата.
  • Лошият човек е като въглена — ако не те опари, ще те очерни.
  • Първата чаша принадлежи на жаждата, втората — на веселието, третата на насладата, четвъртата на безумието.