Амброуз Биърс

американски сатирик, критик, издател, журналист и автор на къси разкази

Амброуз Гуинет Биърс (1842-1914; Ambrose Gwinnett Bierce) е американски сатирик, критик, автор на къси разкази, издател и журналист. Той е най-известен с хумористичния си „Речникът на дявола“ (The Devil's Dictionary), в който през годините иронизира американската култура и търси алтернативни, по-практични дефиниции за общоприети понятия.

 • Женската мода винаги е била най-скъпият метод за опаковане.
 • Мисля, че мисля, следователно мисля, че съществувам.
  Cogito cogito ergo cogito sum.[1]

Из „Речникът на дявола“ („The Devil's Dictionary“)

редактиране
 • Абсурд — Твърдение или убеждение в несъответствие с нашето собствено мнение.
  Absurd — A statement or belief manifestly inconsistent with one's own opinion.[2]
 • Беззащитен — който не може да атакува.
  Defenceless — Unable to attack.[2]
 • Брак — Вид общност, която се състои от господар, господарка и двама роби — всичко на всичко двама души.
  Marriage — The state or condition of a community consisting of a master, a mistress and two slaves, making in all, two.[2]
 • Веднъж — Достатъчно.
  Once — Enough.[2]
 • Възможност — Подходящ случай за сдобиване с разочарование.
  Opportunity — A favorable occasion for grasping a disappointment.[2]
 • Година — Период, състоящ се от 365 разочарования.
  Year — A period of three hundred and sixty-five disappointments.[2]
 • Дваж — Един път повече от необходимото.
  Twice — Once too often.[2]
 • Досадник — Индивид, който говори, когато бихте искали да слуша.
  Bore — A person who talks when you wish him to listen.[2]
 • Егоист — Човек с лош вкус, който се интересува повече от себе си, отколкото от мен.
  Egotist — A person of low taste, more interested in himself than in me.[2]
 • Зъболекар — Фокусник, който пъхвайки метал в устата ти, измъква от джоба ти монети.
  Dentist — A prestidigitator who, putting metal into your mouth, pulls coins out of your pocket.[2]
 • Идиот — Член на голямо и силно племе, чието влияние в човешките дела е било винаги доминиращо и контролиращо. Делата на Идиота не са ограничени в някоя конкретна област на мисълта или действието, ами "обхващат и регулират всичко". Той има последната дума във всичко; решението му не подлежи на обжалване. Той определя модата и вкуса, диктува ограниченията на речта и определя границите на поведението с краен срок.
  Idiot — A member of a large and powerful tribe whose influence in human affairs has always been dominant and controlling. The Idiot's activity is not confined to any special field of thought or action, but "pervades and regulates the whole." He has the last word in everything; his decision is unappealable. He sets the fashions and opinion of taste, dictates the limitations of speech and circumscribes conduct with a dead-line.[2]
 • Извинявам се — Полагам основите за бъдеща обида.
  Apologize — To lay the foundation for a future offense.[2]
 • Кларнет — Инструмент за мъчения, с който работи човек с памук в ушите. Има два инструмента, които са по-лоши от кларнета - два кларнета.
  Clarionet — An instrument of torture operated by a person with cotton in his ears. There are two instruments that are worse than a clarionet -- two clarionets.[2]
 • Любов — Временна лудост, лечима чрез брак…
  Love — A temporary insanity curable by marriage…[2]
 • Мозък — органът, с който мислим, че мислим.
  Brain — An apparatus with which we think what we think.[2]
 • Молитва — Да поискаш законите на Вселената да бъдат отменени заради един молител, които явно не го заслужава.
  Pray — To ask that the laws of the universe be annulled in behalf of a single petitioner confessedly unworthy. [2]
 • Възхищение — изискано признаване на приликата на някой друг с нас.
  Admiration — Our polite recognition of another's resemblance to ourselves. [2]
 • Оптимист — Поддръжник на доктрината, че черното е бяло.
  Optimist — A proponent of the doctrine that black is white. [2]
 • Познавач — Специалист, който знае всичко за нещо и нищо за всичко останало.
  Connoisseur — A specialist who knows everything about something and nothing about anything else. [2]
 • Познат — Човек, когото познаваме достатъчно добре, за да му поискаме заем, и недостатъчно добре, за да му дадем такъв.
  Acquaintance — A person whom we know well enough to borrow from, but not well enough to lend to. A degree of friendship called slight when its object is poor or obscure, and intimate when he is rich or famous. [2]
 • Разсъмване — Когато разумните хора си лягат.
  Dawn — When men of reason go to bed.[2]
 • Свобода — Едно от най-ценните притежания на въображението.
  Liberty — One of imagination's most precious possessions.[2]
 • Съвет — Най-малката монета в обращение.
  Advice — The smallest current coin.[2]
 • Съсед — Този, за когото ни е заповядано да го обичаме както нас самите, и който прави всичко по силите си, за да ни направи непокорни.
  Neighbor — One whom we are commanded to love as ourselves, and who does all he knows how to make us disobedient.[2]
 • Учтивост — Най-приемливата форма на лицемерие.
  Politeness — The most acceptable hypocrisy.[2]
 • Философия — Маршрут, състоящ се от много пътища, водещи от никъде до нищо.
  Philosophy — A route of many roads leading from nowhere to nothing.[2]
 • Щастие — Приятно чувство, което се поражда при мисълта за нечие чуждо нещастие.
  Happiness — An agreeable sensation arising from contemplating the misery of another.[2]
 • Ясновидец — Човек, който има способността да види онова, което е невидимо за клиента, а именно, че е тъпак.
  Clairvoyant — A person, commonly a woman, who has the power of seeing that which is invisible to her patron, namely, that he is a blockhead.[2]
 • Амброуз Биърс е безкомпромисен сатирик и създател на нови жанрове. Той ще остане сред най-великите ни хумористи.
  — Клифърд Фадиман
 • „Речникът на дявола“ е великолепен коктейл от развенчани митове и разчупени шаблони, подправени с неудържим хумор, остроумие и сарказъм.
  — Том Елиът

Източници

редактиране