Александър Садовски

  • Любовта за пари се нарича проституция, приятелството за пари — бизнес.