• Електоратът не се избира.
    Электорат не выбирают.