Александър Рогов

  • Електоратът не се избира.
    Электорат не выбирают.