Александър Ратнер

  • Правилото на бургията: за да вървиш напред трябва да се въртиш.