Александър Паникин

  • Човекът започва там, където свършва държавата
    Человек начинается там, где кончается государство.