Александър Ботвинников

  • Ако един човек се ръкува с вас по няколко пъти на ден, значи той не ви забелязва.
  • Слаб човек — обича да показва силата си.