Албърт Джей Нок (Albert Jay Nock, 1870 - 1945) е американски писател и журналист.

Nock.jpg


  • Всяко придобиване на държавна власт, независимо дали чрез преотстъпване или завземане, отнема от обществото също толкова власт.