Алберто Моравия

италиански писател и журналист

Алберто Моравия (Alberto Moravia, 1907 - 1990) е италиански писател.

  • Съотношението между грамотност и неграмотност е постоянна величина, но в наше време неграмотните могат да четат.