Айрис Мърдок (Iris Murdoch, 1919 - 1999) е англо-ирландска писателка.


  • Бракът е дълго плаване в тясна каюта.
  • Зовът за равенство дърпа всички надолу.
    The cry of equality pulls everyone down.
  • Лошата рецензия е дори още по-маловажна от това дали вали в Патагония.
    A bad review is even less important than whether it is raining in Patagonia.
  • Любовта е изключително сложен начин да осъзнаеш, че освен теб съществува още един реален човек. Любовта, наред с изкуството и морала, е откритие на реалността.
    Love is the extremely difficult realisation that something other than oneself is real. Love, and so art and morals, is the discovery of reality.
Уикипедия
Уикипедия разполага със статия за Айрис Мърдок