Адолф Фронер (Adolf Frohner, 19342007) е австрийски художник.


  • Българската сцена на изкуството беше вече доста „западна“, когато България беше още „източна“. — в-к "Стандарт; 16.10.2006
  • Изкуството се подхранва от други източници. Свободата на изкуството трябва да бъде гарантирана. В противен случай на художника, скулптора, графика не му трябва нищо друго! — в-к "Стандарт; 16.10.2006