• Философията често е психолечение: например вярата, че светът е недоразумение, а в него единствено истински е нашият кутсуз.