Абèл Ермàн (фр. Abel Hermant, 1861–1950) е френски романист, драматург и есеист, член на Френската академия.

Абел Ерман


  • Жените не следват лоши съвети – те ги изпреварват.


  • За да бъдат почтени хората, по-голямо значение има полицаят, отколкото принципът.
  • Нямам представа какво му е в ума на негодника, пропаднал на дъното, но знам какво му е в ума на честния човек: и това е ужасяващо.